ค้นหา

ค้นหาแบบละเอียด

×

ประเภทสินค้า

 • ทองแผ่น
 • ของขวัญเด็กแรกเกิด
 • เพชร
 • ทองรูปพรรณ
 • เสริมสิริมงคล
 • สินค้าหลุดจำนำ

ประกันสินค้า

 • ไม่มีประกัน
 • มีประกัน

ขนาดของสินค้า

 • ฉลู
 • ขาล
 • จอ
 • มะเส็
 • มะแม
 • มะเมี
 • กุน
 • ชวด
 • เถาะ
 • ระกา
 • มะโรง
 • วอก
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 6.2
 • 6.9
 • 6.5
 • 7
 • 7.8
 • 8
 • 8*8.5
 • 8.*8.
 • 9
 • 15.8
 • 46
 • 47
 • 48.5
 • 48
 • 49.5
 • 49
 • 50
 • 50.5
 • 51.5
 • 51
 • 52
 • 52.5
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 5 มล.
 • 6.9 มล.
 • ุ6.2 นิ้ว
 • 4.5 นิ้ว
 • 4.9 นิ้ว
 • 4.8 นิ้ว
 • 4.4 นิ้ว
 • 4.7 นิ้ว
 • 4.6 นิ้ว
 • 5.8 นิ้ว
 • 5 นิ้ว
 • 5.5 นิ้ว
 • 5.9 นิ้ว
 • 5.2 นิ้ว
 • 5.10 นิ้ว
 • 5.3 นิ้ว
 • 6.13 นิ้ว
 • 6.8 นิ้ว
 • 6.2 นิ้ว
 • 6.9 นิ้ว
 • 6.4 นิ้ว
 • 6.3 นิ้ว
 • 6.14 นิ้ว
 • 6.7 นิ้ว
 • 6.6 นิ้ว
 • 6 นิ้ว
 • 6.12 นิ้ว
 • 6.5 นิ้ว
 • 6.11 นิ้ว
 • 6.1 นิ้ว
 • 6.10 นิ้ว
 • 7.8 นิ้ว
 • 7.1 นิ้ว
 • 7.5 นิ้ว
 • 7.2 นิ้ว
 • 7.3 นิ้ว
 • 7.4 นิ้ว
 • 7.9 นิ้ว
 • 7 นิ้ว
 • 12 นิ้ว
 • 13.6 นิ้ว
 • 14 นิ้ว
 • 16.2 นิ้ว
 • 16.8 นิ้ว
 • 16.6 นิ้ว
 • 16.4 นิ้ว
 • 16.5 นิ้ว
 • 16 นิ้ว
 • 17.5 นิ้ว
 • 17.6 นิ้ว
 • 17.9 นิ้ว
 • 17 นิ้ว
 • 17.2 นิ้ว
 • 17.8 นิ้ว
 • 17.4 นิ้ว
 • 18.2 นิ้ว
 • 18.8 นิ้ว
 • 18.6 นิ้ว
 • 18.4 นิ้ว
 • 18.5 นิ้ว
 • 18 นิ้ว
 • 19.8 นิ้ว
 • 19 นิ้ว
 • 19.4 นิ้ว
 • 19.6 นิ้ว
 • 20.4 นิ้ว
 • 20 นิ้ว
 • 20.2 นิ้ว
 • 21.2 นิ้ว
 • 21.4 นิ้ว
 • 21.8 นิ้ว
 • 21 นิ้ว
 • 22.2 นิ้ว
 • 22 นิ้ว
 • 22.8 นิ้ว
 • 23 นิ้ว
 • 23.5 นิ้ว
 • 23.8 นิ้ว
 • 23.2 นิ้ว
 • 24 นิ้ว
 • 24.4 นิ้ว
 • 25 นิ้ว
 • 26 นิ้ว
 • 52 นิ้ว
 • 54 นิ้ว
 • 55 นิ้ว
 • 58 นิ้ว
 • 0.4 ซม.
 • 0.5 ซม.
 • 1.4*2 ซม.
 • 1*2 ซม.
 • 1.5x0 ซม.
 • 1*15 ซม.
 • 1.2 ซม.
 • 1.20* ซม.
 • 1.40* ซม.
 • 1.50* ซม.
 • 1.30* ซม.
 • 1.70* ซม.
 • 1.10* ซม.
 • 1.90* ซม.
 • 1.60* ซม.
 • 1.3*2 ซม.
 • 1.80* ซม.
 • 1.2*2 ซม.
 • 1.5*2 ซม.
 • 1 ซม.
 • 1.5 ซม.
 • 1*4 ซม.
 • 2*1.2 ซม.
 • 2.2*3 ซม.
 • 2.5*4 ซม.
 • 2.30* ซม.
 • 2.10* ซม.
 • 2.0*3 ซม.
 • 2.4*3 ซม.
 • 2.00* ซม.
 • 2*3 ซม.
 • 2.20* ซม.
 • 2 ซม.
 • 2*3.5 ซม.
 • 3.5*5 ซม.
 • 3*3.5 ซม.
 • 5*2.5 ซม.
 • 6.5*9 ซม.
 • 6*5*6 ซม.
 • 6 ซม.
 • 9*5*9 ซม.
 • 12*18 ซม.
 • 14 ซม.
 • 14.5 ซม.
 • 15*15 ซม.
 • 15.7 ซม.
 • 15.5* ซม.
 • 15 ซม.
 • 15.3 ซม.
 • 15.5 ซม.
 • 15.8 ซม.
 • 16 ซม.
 • 16.4 ซม.
 • 16.2 ซม.
 • 16.3 ซม.
 • 16.7 ซม.
 • 17 ซม.
 • 18*23 ซม.
 • 18.5 ซม.
 • 18*18 ซม.
 • 18 ซม.
 • 18*30 ซม.
 • 19*3* ซม.
 • 20*22 ซม.
 • 20 ซม.
 • 21*21 ซม.
 • 23*2 ซม.
 • 40 ซม.

น้ำหนักสินค้า

 • 0.20 g
 • 0.89 g
 • 0.60 g
 • 0.50 g
 • 0.10 g
 • 0.28 g
 • 0.95 g
 • 0.01 g
 • 0.40 g
 • 0.30 g
 • 0.90 g
 • 0.51 g
 • 0.72 g
 • 0.34 g
 • 0.09 g
 • 0.98 g
 • 0.41 g
 • 0.25 g
 • 0.99 g
 • 1.00 g
 • 1.28 g
 • 1.24 g
 • 1.42 g
 • 1.80 g
 • 1.54 g
 • 1.43 g
 • 1.30 g
 • 1.51 g
 • 1.33 g
 • 1.68 g
 • 1.27 g
 • 1.93 g
 • 1.70 g
 • 1.11 g
 • 1.95 g
 • 1.74 g
 • 1.87 g
 • 1.31 g
 • 1.50 g
 • 1.82 g
 • 1.37 g
 • 1.38 g
 • 1.62 g
 • 1.10 g
 • 1.89 g
 • 1.35 g
 • 1.04 g
 • 1.09 g
 • 1.25 g
 • 1.40 g
 • 1.59 g
 • 1.23 g
 • 1.65 g
 • 1.85 g
 • 1.90 g
 • 1.75 g
 • 1.20 g
 • 1.34 g
 • 1.66 g
 • 1.57 g
 • 1.32 g
 • 1.15 g
 • 1.06 g
 • 1.49 g
 • 1.46 g
 • 1.17 g
 • 1.48 g
 • 1.16 g
 • 1.60 g
 • 1.84 g
 • 1.96 g
 • 2.18 g
 • 2.25 g
 • 2.67 g
 • 2.50 g
 • 2.07 g
 • 2.05 g
 • 2.52 g
 • 2.27 g
 • 2.23 g
 • 2.70 g
 • 2.45 g
 • 2.85 g
 • 2.60 g
 • 2.90 g
 • 2.34 g
 • 2.00 g
 • 2.15 g
 • 2.58 g
 • 2.40 g
 • 2.80 g
 • 2.24 g
 • 2.32 g
 • 2.10 g
 • 2.78 g
 • 2.68 g
 • 2.30 g
 • 2.13 g
 • 2.47 g
 • 2.17 g
 • 2.36 g
 • 2.09 g
 • 2.35 g
 • 2.20 g
 • 2.53 g
 • 3.81 g
 • 3.31 g
 • 3.00 g
 • 3.70 g
 • 3.33 g
 • 3.40 g
 • 3.10 g
 • 3.20 g
 • 3.80 g
 • 3.90 g
 • 3.50 g
 • 4.50 g
 • 4.60 g
 • 4.00 g
 • 4.44 g
 • 6.50 g
 • 7.62 g
 • 7.40 g
 • 7.60 g
 • 10.00 g
 • 13.00 g
 • 15.24 g
 • 15.20 g
 • 20.00 g
 • 30.40 g
 • 45.60 g
 • 76.00 g

ช่วงราคา

 • -

ประเภทผู้ใช้

 • สำหรับผู้ชาย
 • สำหรับผู้หญิง

บริการและโปรโมชั่น

 • พร้อมส่วนลด
 • ส่งฟรี
ค้นหา
ลบทั้งหมด

สร้อยคอ ลายกระดูกมังกร 5 บาท

฿162,200

.

สร้อยคอ ลายเบ็นซ์ 5 บาท

฿161,700

.

กิมตุ้ง เซต 100 ชิ้น

฿129,900

.

สร้อยคอ ลายสี่เสา 3 บาท

฿97,320

.

สร้อยคอ ลายกระดูกมังกร 3 บาท

฿97,320

.

สร้อยคอ ลายเบ็นซ์ 3 บาท

฿97,320

.

แหวนเพชร น้ำ 100 LEVA Collection (White Gold) โดย De Beers Code of Origin เพชรจากเหมืองของ De Beers

฿68,700
฿85,900 -20%

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

แหวนเพชรล้อม น้ำ 99 LEVA Collection (White Gold) โดย De Beers Code of Origin เพชรจากเหมืองของ De Beers

฿68,700
฿85,900 -20%

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

สร้อยคอ ลายก้นหอย 2 สี 2 บาท

฿66,280

.

สร้อยคอ ลายคตกิตทราย 2 บาท

฿64,980

.

สร้อยคอ ลายบิดตาม้า 2 บาท

฿64,880

.

สร้อยข้อมือเพชร Dyrbara Collection (Yellow Gold)

฿50,300
฿111,800 -55%

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว น้ำ 100 LEVA Collection (White Gold) โดย De Beers Code of Origin เพชรจากเหมืองของ De Beers

฿49,900
฿99,800 -50%

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

แหวนเพชร 3 เม็ดเรียง LEVA Collection (Yellow Gold)

฿49,900
฿99,800 -50%

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

แหวนเพชร น้ำ 100 LEVA Collection (Yellow Gold) โดย De Beers Code of Origin เพชรจากเหมืองของ De Beers

฿46,300
฿57,900 -20%

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

แหวนเพชร น้ำ 99 LEVA Collection (White Gold)

฿45,900
฿91,800 -50%

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

แหวนเพชรล้อม น้ำ 100 LEVA Collection (White Gold) โดย De Beers Code of Origin เพชรจากเหมืองของ De Beers

฿45,900
฿91,800 -50%

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

แหวนเพชร น้ำ 99 LEVA Collection (White Gold) โดย De Beers Code of Origin เพชรจากเหมืองของ De Beers

฿45,900
฿91,800 -50%

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

แหวนเพชร ฟรีจี้เพชรพร้อมสร้อยคอBuy 1 Get 1(Yellow Gold)

฿33,900
฿67,800 -50%

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

แหวนเพชร Orbit Collection (Yellow Gold)

฿33,000
฿45,900 -28%

Pre Order

สร้อยคอ ลายทองคำขาว 1 บาท

฿32,340

.

กำไลข้อเท้าเด็ก 1 บาท

฿32,340

.

สร้อยข้อมือ ลายถักทอง 1 บาท

฿32,240

.

สร้อยคอ ลายคตกิตทราย 1 บาท

฿32,140

.

สร้อยคอ ลายทาโร่ 1 บาท

฿32,140

.

สร้อยข้อมือ ลายสอดไส้ 1 บาท

฿32,140

.

สร้อยคอ ลายทาโร่ปล้อง 1 บาท

฿32,140

.

สร้อยคอ ลายสอดไส้ปล้อง 1 บาท

฿32,140

.

สร้อยคอ ลายซีโอโปร่ง 1 บาท

฿32,140

.

ทองแผ่น น้ำหนัก 1 บาท

฿30,647
฿30,800 -61%

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

แหวนเพชรแถว Twist Collection (White Gold)

฿30,500
฿67,800 -55%

Pre Order

แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว LEVA Collection (Yellow Gold)

฿29,900
฿39,900 -25%

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

แหวนเพชร The Journey Collection (Yellow Gold)

฿27,100
฿33,900 -20%

Pre Order

แหวนเพชร Perfection Collection (White Gold)

฿24,300
฿33,900 -28%

Pre Order

จี้เพชรพร้อมสร้อยคอ Four-Leaf Clover Collection (Yellow Gold)

฿23,300
฿51,800 -55%

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

แหวนเพชรแถว Diamond Line Collection (Yellow Gold)

฿23,300
฿51,800 -55%

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

แหวนเพชร Sparkle Collection (White Gold)

฿22,300
฿27,900 -20%

Pre Order

แผ่นทอง 12 นักษัตร เซตใหญ่

฿19,990
฿29,900 -33%

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

แหวนมณีนพเก้าพิกุล

฿19,900
฿29,900 -33%

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น