ศูนย์ดูแลลูกค้า

1.1จัดส่งฟรีทั่วประเทศ เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป จะได้รับบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ โดย บริษัทขนส่งเอกชน

1.2 การจัดส่งด่วน 2 ชม.  ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ บริการจัดส่ง ภายใน 2 ชม.
(เฉพาะพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมนฑลบางพื้นที่ตามที่กำหนด)
* ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้บริการจัดส่งด่วน 2 ชม. จะต้องชำระเงินก่อนเวลา 16:00 น.

1.3 การจัดส่งด่วน 3 ชม.  เมื่อมียอดสั่งซื้อครบ 100,000 บาทขึ้นไป จะได้รับบริการจัดส่งฟรี ภายใน 3 ชม.
(เฉพาะพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมนฑลบางพื้นที่ตามที่กำหนด)
* ในกรณียอดการสั่งซื้อไม่ถึง 100,000 บาท ลูกค้าต้องการใช้บริการส่งด่วน  จะต้องชำระค่าบริการจัดส่ง 350 บาท

1.4 การจัดส่งภายใน 24 ชม. เมื่อมียอดสั่งซื้อครบ 50,000 บาทขึ้นไป จะได้รับบริการจัดส่งฟรี ภายใน 24ชม.
(เฉพาะพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมนฑลบางพื้นที่ตามที่กำหนด)

หมายเหตุ: ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าต่ำกว่า 25,000 บาท จะได้รับสินค้าในวันถัดไปและมีค่าบริการจัดส่ง 80 บาท  (สินค้าทุกชิ้นของบริษัทออโรร่า มีการรับประกันการจัดส่ง)
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

2. เงื่อนไขการตัดรอบการจัดส่ง

2.1.การตัดรอบการจัดส่งทั่วประเทศ  (วันถัดไป)

 

 

2.2. การตัดรอบการจัดส่งด่วน 2 ชม.
      ตัดรอบคำสั่งซื้อและชำระเงิน ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2 ชั่วโมง หากชำระเงิน หลังเวลา 15.00 น. ลูกค้าจะได้รับสินค้าในวันถัดไป

(เฉพาะพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมนฑลบางพื้นที่ตามที่กำหนด)
* ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้บริการจัดส่งด่วน 2 ชม. จะต้องชำระเงินก่อนเวลา 16:00 น.

2.3. การตัดรอบการจัดส่งด่วน 3 ชม.
      ตัดรอบคำสั่งซื้อและชำระเงิน ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3 ชั่วโมง หากชำระเงิน หลังเวลา 15.00 น. ลูกค้าจะได้รับสินค้าในวันถัดไป

(เฉพาะพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมนฑลบางพื้นที่ตามที่กำหนด)
* ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้บริการจัดส่งด่วน 3 ชม. จะต้องชำระเงินก่อนเวลา 16:00 น.


2.4 การตัดรอบการจัดส่ง 24 ชม.

      ตัดรอบคำสั่งซื้อและชำระเงิน ก่อนเวลา 15.00 น. เท่านั้น ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง หากชำระเงิน หลังเวลา 15.00 น. ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 48 ชั่วโมง