ศูนย์ดูแลลูกค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

1. การจัดส่งปกติ มีค่าบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ 120 บาท ต่อ 1 คำสั่งซื้อ

2. การจัดส่งสินค้าด่วน 3 ชั่วโมง คิดค่าบริการ 350 บาท ต่อ 1 คำสั่งซื้อ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

    - กรณีชำระผ่านช่องทางการโอนเงิน ลูกค้าจะต้องแนบสลิป ก่อนเวลา 15:00 น. 

    - กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ จะต้องได้รับการยืนยันชำระเงินจากธนาคารเจ้าของบัตร ก่อนเวลา 15:00 น. 

    - พื้นที่ให้บริการจัดส่งสินค้าด่วน 3 ชั่วโมง เฉพาะพื้นที่ในเขต กรุงเทพฯ และปริมนฑลบางพื้นที่ ตามที่กำหนดเท่านั้น

3. การรับสินค้าที่สำนักงานใหญ่ 

    - หากบริษัทฯ ได้รับการยืนยันการชำระเงิน ก่อนเวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะทำการติดต่อลูกค้า ภายใน 2 ชั่วโมง เพื่อนัดรับสินค้า ในช่วงเวลา 13.00 น. - 17.30 น.

    - หากบริษัทฯ ได้รับการยืนยันการชำระเงิน หลังเวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะทำการติดต่อลูกค้า เพื่อนัดรับสินค้าในวันทำการถัดไป ในช่วงเวลา 13.00 น. - 17.30 น.

    - ลูกค้าเลือกรับสินค้าที่สำนักงานใหญ่ได้ทุกวัน ยกเว้น วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

    - การรับสินค้าที่สำนักงานใหญ่ เปิดให้บริการเฉพาะยอดคำสั่งซื้อ 100,000 บาทขึ้นไปต่อ 1 คำสั่งซื้อ เท่านั้น ไม่สามารถรวมคำสั่งซื้อได้

 

หมายเหตุ : การจัดส่งสินค้าทุกชิ้นจาก บริษัทฯ มีการรับประกันการจัดส่งถึงมือลูกค้า 100% หากไม่ได้รับสินค้า บริษัทฯ ยินดีคืนเงินตามมูลค่าสินค้าที่ลูกค้าได้ชำระในคำสั่งซื้อนั้นๆ ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

 

เงื่อนไขการตัดรอบการจัดส่ง

 

เงื่อนไขการตัดรอบการจัดส่งสินค้า

1. การตัดรอบ การจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทฯ ขนส่ง ภายในวันที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อ โดยมีเงื่อนไขการตัดรอบดังนี้

    - กรณีชำระผ่านการโอนเงิน ลูกค้าจะต้องแนบสลิป ก่อนเวลา 15:00 น. 

    - กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ จะต้องได้รับการยืนยันการชำระเงินจากธนาคารเจ้าของบัตร ก่อนเวลา 15:00 น.

    - หากลูกค้าทำรายการสั่งซื้อและยืนยันการชำระเงินหลังเวลา 15.00 น.เจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทฯ ขนส่ง ในวันทำการถัดไป (ไม่รวมวันหยุดประจำปีของบริษัทฯ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

2. การตัดรอบ การจัดส่งสินค้าด่วน 3 ชม. มีเงื่อนไขการตัดรอบดังนี้

    - กรณีชำระผ่านการโอนเงิน ลูกค้าจะต้องแนบสลิป ก่อนเวลา 15:00 น. เท่านั้น 

    - กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ จะต้องได้รับการยืนยันการชำระเงินจากธนาคารเจ้าของบัตร ก่อนเวลา 15:00 น. เท่านั้น 

    - หากลูกค้าทำรายการสั่งซื้อและยืนยันการชำระเงินหลังเวลา 15.00 น.เจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป (ไม่รวมวันหยุดประจำปีของบริษัทฯ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

3. การตัดรอบ การรับสินค้าที่สำนักงานใหญ่ มีเงื่อนไขการตัดรอบดังนี้

    - กรณีบริษัทฯ ได้รับการยืนยันการชำระเงิน ก่อนเวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะทำการติดต่อลูกค้า ภายใน 2 ชั่วโมง เพื่อนัดรับสินค้า ในช่วงเวลา 13.00 น. - 17.30 น.

    - กรณีบริษัทฯ ได้รับการยืนยันการชำระเงิน หลังเวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะทำการติดต่อลูกค้า เพื่อนัดรับสินค้าในวันทำการถัดไป ในช่วงเวลา 13.00 น. - 17.30 น.

    - ลูกค้าเลือกรับสินค้าที่สำนักงานใหญ่ได้ทุกวัน ยกเว้น วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

    - การรับสินค้าที่สำนักงานใหญ่ เปิดให้บริการเฉพาะยอดคำสั่งซื้อ 100,000 บาทขึ้นไปต่อ 1 คำสั่งซื้อ เท่านั้น ไม่สามารถรวมคำสั่งซื้อได้

34,492ครั้ง