ตำนาน หัวนะโม

ราวก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 ตามตำนานโบราณในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรตามพรลิงก์ หรือนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน ครั้งหนึ่งได้เกิดวิกฤตการครั้งใหญ่ เมืองนครศรีธรรมราชเกิดโรคห่าระบาดหนัก ชาวเมือง บาดเจ็บ ล้มตายเป็นจำนวนมาก

            พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช กษัตริย์แห่ง อาณาจักรตามพรลิงก์ ได้ทรงปลุกเสกหัวนะโมขึ้นแบบพิธีกรรมพราหมณ์โบราณ โดยอัญเชิญเทพเจ้าทั้งสาม คือ พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม มาสถิตในหัวนะโม ให้เป็นสัญลักษณ์แทนเทพเจ้าทั้งสามพระองค์ แล้วเอาไปหว่านรอบเมืองนครศรีธรรมราช ปรากฎว่าโรคห่าที่ระบาดได้หายไปจากนครศรีธรรมราชจนสิ้น

 

                                                                             สร้อยข้อมือหัวนะโม เสริมดวง

         

     ดังนั้น หัวนะโม จึงเป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ สำหรับชาวนครศรีธรรมราช  ชาวนครศรีธรรมราชถือว่าหัวนะโมเป็นของมงคล มักมีไว้ติดตัวเสมอ เพราะเชื่อว่าหัวนะโมมีพุทธคุณครอบจักรวาล ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย พลิกร้ายกลายเป็นดี จากดีแล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ยิ่งในยุคที่บ้านเมืองเกิดกลียุคครั้งแล้วครั้งเล่า ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นไม่เว้นวัน ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และรวมถึงโรคร้ายที่กำลังกลืนกินผู้คนทั้งโลกอยู่ในขณะนี้ ครั้งหนึ่งในอดีตพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ได้ใช้หัวนะโม คุ้มครองชาวเมืองนครศรีธรรมราช ด้วยความเชื่อและศรัทธาเฉกเช่นเดียวกัน ครั้งนี้ให้หัวนะโมช่วยปัดเป่าคุ้มครอง จากสิ่งชั่วร้าย คุณไสยมนต์ดำ เสริมกำลัง หนุนดวง พลิกร้ายกลายเป็นดี จากที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งๆขึ้นไป

 

                                                                                     สร้อยข้อมือหัวนะโม เสริมดวง           

 

สร้อยข้อมือ หัวนะโม จากวัดเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง ด้วยกำลังบารมีของหัวนะโม อันศักดิ์สิทธิ์ ใช้คุ้มครองปัดเป่าโรคร้าย เสริมดวงจากร้ายกลายเป็นดี จากดีให้ดียิ่งๆขึ้นไป หาบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลได้แล้ววันนี้ที่ www.aurora.co.th เท่านั้น!!