ค้นหาแบบละเอียด

×

ประกันสินค้า
 • ไม่มีประกัน
 • มีประกัน
ขนาดของสินค้า
 • 1.5 ซม.
 • 1 ซม.
 • 2 ซม.
 • 4.9 นิ้ว
 • 4.8 นิ้ว
 • 5.9 นิ้ว
 • 5.2 นิ้ว
 • 5.10 นิ้ว
 • 5.3 นิ้ว
 • 5.8 นิ้ว
 • 5.5 นิ้ว
 • 5 นิ้ว
 • 6.13 นิ้ว
 • 6.9
 • 6.12 นิ้ว
 • 6 ซม.
 • 6.2 นิ้ว
 • 6.8 นิ้ว
 • 6 นิ้ว
 • 6.6 นิ้ว
 • 6.9 มล.
 • 6.5
 • 6.3 นิ้ว
 • 6.2
 • 6.4 นิ้ว
 • 6.7 นิ้ว
 • 6.11 นิ้ว
 • 6.1 นิ้ว
 • 6.10 นิ้ว
 • 6.5 นิ้ว
 • 6.14 นิ้ว
 • 6.9 นิ้ว
 • 7.9 นิ้ว
 • 7 นิ้ว
 • 7.1 นิ้ว
 • 7.5 นิ้ว
 • 7.2 นิ้ว
 • 7
 • 7.4 นิ้ว
 • 12 นิ้ว
 • 13 นิ้ว
 • 14 นิ้ว
 • 14.5 ซม.
 • 14 ซม.
 • 15.3 ซม.
 • 15.8 ซม.
 • 15.7 ซม.
 • 15 ซม.
 • 15.5 ซม.
 • 15 นิ้ว
 • 16.2 ซม.
 • 16 ซม.
 • 16.8 นิ้ว
 • 16 นิ้ว
 • 16.7 ซม.
 • 16.6 นิ้ว
 • 16.3 ซม.
 • 16.4 ซม.
 • 16.5 นิ้ว
 • 16.4 นิ้ว
 • 17.5 นิ้ว
 • 17.9 นิ้ว
 • 17 นิ้ว
 • 17.2 นิ้ว
 • 17 ซม.
 • 17.6 นิ้ว
 • 17.4 นิ้ว
 • 17.8 นิ้ว
 • 18
 • 18.4 นิ้ว
 • 18 นิ้ว
 • 18 ซม.
 • 18.5 นิ้ว
 • 19.6 ซม.
 • 19.5 นิ้ว
 • 19.7 ซม.
 • 19.8 นิ้ว
 • 19 นิ้ว
 • 19.5 ซม.
 • 19.6 นิ้ว
 • 19.4 นิ้ว
 • 20.4 นิ้ว
 • 20.2 นิ้ว
 • 20 นิ้ว
 • 20.5 นิ้ว
 • 21.8 นิ้ว
 • 21.4 นิ้ว
 • 21 นิ้ว
 • 21.2 นิ้ว
 • 22.8 นิ้ว
 • 22 นิ้ว
 • 22.6 นิ้ว
 • 23.2 นิ้ว
 • 23.5 นิ้ว
 • 23 นิ้ว
 • 24 นิ้ว
 • 24.5 นิ้ว
 • 25 นิ้ว
 • 26 นิ้ว
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 52 นิ้ว
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 58 นิ้ว
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62.5
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 68
 • 72
น้ำหนักสินค้า
 • 1.90 g
 • 3.80 g
 • 3.90 g
 • 4.00 g
 • 7.40 g
 • 7.60 g
 • 15.20 g
 • 30.40 g
 • 45.60 g
ช่วงราคา
 • -
ประเภทผู้ใช้
 • สำหรับผู้ชาย
 • สำหรับผู้หญิง
บริการและโปรโมชั่น
 • พร้อมส่วนลด
 • ส่งฟรี
ค้นหา
ลบทั้งหมด
632 รายการ , จำนวน 11 หน้า ,หน้าละ 60 รายการ
632 รายการ , จำนวน 11 หน้า ,หน้าละ 60 รายการ

ทองรูปพรรณ

ทองรูปพรรณที่ซื้อขายภายในประเทศ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท จะเท่ากับ 15.16 กรัม สำหรับทองรูปพรรณที่นิยมซื้อขายกันตลาดโลก หรือที่เราเรียกว่า ทอง 24k หรือก็คือทองสวิส เป็นทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% ซึ่งจะมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 95.5%