ราคาทองเปลี่ยนระหว่างวัน

ราคาทองวันนี้

25 ตุลาคม 2564
เวลา 12:13น. (ครั้งที่ 4)
-50

ราคาทองคำแท่ง

ขายออก

28,200

รับซื้อคืน

28,100

AURORA - ออโรร่า - ร้านทอง - ราคาทองวันนี้ - ราคาทองคำวันนี้ - ทองแท้เยาวราช | ของขวัญเด็กแรกเกิด

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
12:13:43 น. 4 28,100.00 28,200.00 27,591.00 -50
10:30:42 น. 3 28,150.00 28,250.00 27,637.00 50
10:24:42 น. 2 28,100.00 28,200.00 27,591.00 -50
09:51:48 น. 1 28,150.00 28,250.00 27,637.00 -50
สรุปราคาทองระหว่างวัน -100

วันที่ 23 ตุลาคม 2564

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
00:52:54 น. 1 28,200.00 28,300.00 27,697.00 -50
สรุปราคาทองระหว่างวัน -50

วันที่ 22 ตุลาคม 2564

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
23:29:53 น. 18 28,250.00 28,350.00 27,743.00 50
23:10:05 น. 17 28,200.00 28,300.00 27,697.00 50
22:50:58 น. 16 28,150.00 28,250.00 27,637.00 50
22:41:39 น. 15 28,100.00 28,200.00 27,591.00 -50
22:36:40 น. 14 28,150.00 28,250.00 27,637.00 -50
22:33:54 น. 13 28,200.00 28,300.00 27,697.00 -50
22:21:58 น. 12 28,250.00 28,350.00 27,743.00 -50
22:15:36 น. 11 28,300.00 28,400.00 27,788.00 -50
21:10:28 น. 10 28,350.00 28,450.00 27,834.00 50
19:48:41 น. 9 28,300.00 28,400.00 27,788.00 50
19:41:56 น. 8 28,250.00 28,350.00 27,743.00 50
19:22:22 น. 7 28,200.00 28,300.00 27,697.00 50
13:39:08 น. 6 28,150.00 28,250.00 27,637.00 50
13:25:08 น. 5 28,100.00 28,200.00 27,591.00 -50
09:29:09 น. 4 28,150.00 28,250.00 27,637.00 50
08:54:26 น. 3 28,100.00 28,200.00 27,591.00 -50
06:17:17 น. 2 28,150.00 28,250.00 27,637.00 50
05:15:59 น. 1 28,100.00 28,200.00 27,591.00 50
สรุปราคาทองระหว่างวัน 200

ราคาทองวันนี้

ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%