ราคาทองเปลี่ยนระหว่างวัน

ราคาทองวันนี้

25 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:13น. (ครั้งที่ 2)
-50

ราคาทองคำแท่ง

ขายออก

30,100

รับซื้อคืน

30,000

AURORA - ออโรร่า - ร้านทอง - ราคาทองวันนี้ - ราคาทองคำวันนี้ - ทองแท้เยาวราช | ของขวัญเด็กแรกเกิด

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
13:13:58 น. 2 30,000.00 30,100.00 29,456.00 -50
09:26:27 น. 1 30,050.00 30,150.00 29,517.00 50
สรุปราคาทองระหว่างวัน 0

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
20:48:35 น. 8 30,000.00 30,100.00 29,456.00 50
18:33:54 น. 7 29,950.00 30,050.00 29,410.00 50
13:05:37 น. 6 29,900.00 30,000.00 29,365.00 -50
10:33:36 น. 5 29,950.00 30,050.00 29,410.00 50
09:07:29 น. 4 29,900.00 30,000.00 29,365.00 50
08:22:06 น. 3 29,850.00 29,950.00 29,319.00 -50
01:34:54 น. 2 29,900.00 30,000.00 29,365.00 50
00:19:43 น. 1 29,850.00 29,950.00 29,319.00 -50
สรุปราคาทองระหว่างวัน 100

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
21:57:59 น. 8 29,900.00 30,000.00 29,365.00 -50
20:05:09 น. 7 29,950.00 30,050.00 29,410.00 -50
18:27:44 น. 6 30,000.00 30,100.00 29,456.00 -50
15:27:26 น. 5 30,050.00 30,150.00 29,517.00 50
09:41:02 น. 4 30,000.00 30,100.00 29,456.00 50
08:03:32 น. 3 29,950.00 30,050.00 29,410.00 50
07:20:17 น. 2 29,900.00 30,000.00 29,365.00 -50
05:16:31 น. 1 29,950.00 30,050.00 29,410.00 -50
สรุปราคาทองระหว่างวัน -100

ราคาทองวันนี้

ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%