ราคาทองเปลี่ยนระหว่างวัน

ราคาทองวันนี้

17 เมษายน 2564
เวลา 09:33น. (ครั้งที่ 1)
-50

ราคาทองคำแท่ง

ขายออก

26,200

รับซื้อคืน

26,100

AURORA - ออโรร่า - ร้านทอง - ราคาทองวันนี้ - ราคาทองคำวันนี้ - ทองแท้เยาวราช | ของขวัญเด็กแรกเกิด

วันที่ 17 เมษายน 2564

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
09:33:30 น. 1 26,100.00 26,200.00 25,636.00 -50
สรุปราคาทองระหว่างวัน -50

วันที่ 16 เมษายน 2564

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
21:46:26 น. 14 26,150.00 26,250.00 25,681.00 -50
21:33:12 น. 13 26,200.00 26,300.00 25,727.00 50
21:04:01 น. 12 26,150.00 26,250.00 25,681.00 50
20:59:52 น. 11 26,100.00 26,200.00 25,636.00 -50
20:09:35 น. 10 26,150.00 26,250.00 25,681.00 -50
19:11:52 น. 9 26,200.00 26,300.00 25,727.00 50
17:52:55 น. 8 26,150.00 26,250.00 25,681.00 50
17:34:50 น. 7 26,100.00 26,200.00 25,636.00 50
16:24:38 น. 6 26,050.00 26,150.00 25,575.00 50
11:04:34 น. 5 26,000.00 26,100.00 25,529.00 50
08:16:36 น. 4 25,950.00 26,050.00 25,484.00 -50
08:09:09 น. 3 26,000.00 26,100.00 25,529.00 50
07:39:09 น. 2 25,950.00 26,050.00 25,484.00 50
05:04:41 น. 1 25,900.00 26,000.00 25,438.00 -50
สรุปราคาทองระหว่างวัน 200

วันที่ 15 เมษายน 2564

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
22:27:21 น. 11 25,950.00 26,050.00 25,484.00 50
21:14:49 น. 10 25,900.00 26,000.00 25,438.00 50
21:08:51 น. 9 25,850.00 25,950.00 25,378.00 50
20:33:31 น. 8 25,800.00 25,900.00 25,332.00 50
18:11:55 น. 7 25,750.00 25,850.00 25,287.00 50
15:06:37 น. 6 25,700.00 25,800.00 25,241.00 -50
12:46:56 น. 5 25,750.00 25,850.00 25,287.00 50
10:23:39 น. 4 25,700.00 25,800.00 25,241.00 50
09:30:11 น. 3 25,650.00 25,750.00 25,181.00 -50
07:33:30 น. 2 25,700.00 25,800.00 25,241.00 50
05:07:26 น. 1 25,650.00 25,750.00 25,181.00 -50
สรุปราคาทองระหว่างวัน 250

วันที่ 14 เมษายน 2564

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
20:18:03 น. 8 25,700.00 25,800.00 25,241.00 -50
20:12:51 น. 7 25,750.00 25,850.00 25,287.00 -50
20:12:41 น. 6 25,800.00 25,900.00 25,332.00 -50
17:37:54 น. 5 25,850.00 25,950.00 25,378.00 -50
14:09:36 น. 4 25,900.00 26,000.00 25,438.00 50
12:09:36 น. 3 25,850.00 25,950.00 25,378.00 -50
01:43:16 น. 2 25,900.00 26,000.00 25,438.00 -50
00:18:50 น. 1 25,950.00 26,050.00 25,484.00 50
สรุปราคาทองระหว่างวัน -200

ราคาทองวันนี้

ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%