ราคาทองเปลี่ยนระหว่างวัน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
01:00:55 น. 1 33,450.00 33,550.00 32,852.00 50
สรุปราคาทองระหว่างวัน 50

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
23:27:36 น. 6 33,400.00 33,500.00 32,806.00 50
23:12:40 น. 5 33,350.00 33,450.00 32,746.00 50
20:59:29 น. 4 33,300.00 33,400.00 32,700.00 50
11:23:06 น. 3 33,250.00 33,350.00 32,655.00 -50
09:59:05 น. 2 33,300.00 33,400.00 32,700.00 50
09:02:10 น. 1 33,250.00 33,350.00 32,655.00 -100
สรุปราคาทองระหว่างวัน 50

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
20:39:32 น. 5 33,350.00 33,450.00 32,746.00 -50
16:07:56 น. 4 33,400.00 33,500.00 32,806.00 50
14:41:11 น. 3 33,350.00 33,450.00 32,746.00 -100
11:26:01 น. 2 33,450.00 33,550.00 32,852.00 50
08:08:38 น. 1 33,400.00 33,500.00 32,806.00 50
สรุปราคาทองระหว่างวัน 0

ราคาทองวันนี้

ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%