ราคาทองเปลี่ยนระหว่างวัน

วันที่ 17 เมษายน 2567

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
11:42:09 น. 6 41,400.00 41,500.00 40,659.00 50
11:27:47 น. 5 41,350.00 41,450.00 40,598.00 50
08:51:22 น. 4 41,300.00 41,400.00 40,553.00 50
08:29:08 น. 3 41,250.00 41,350.00 40,508.00 45
08:27:32 น. 2 41,205.00 41,305.00 40,462.00 -245
01:40:00 น. 1 41,450.00 41,550.00 40,705.00 50
สรุปราคาทองระหว่างวัน 0

วันที่ 16 เมษายน 2567

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
23:47:05 น. 21 41,400.00 41,500.00 40,659.00 50
23:10:47 น. 20 41,350.00 41,450.00 40,598.00 50
22:45:53 น. 19 41,300.00 41,400.00 40,553.00 -50
22:08:03 น. 18 41,350.00 41,450.00 40,598.00 50
22:03:35 น. 17 41,300.00 41,400.00 40,553.00 50
21:55:41 น. 16 41,250.00 41,350.00 40,508.00 100
20:12:22 น. 15 41,150.00 41,250.00 40,417.00 50
18:43:35 น. 14 41,100.00 41,200.00 40,356.00 50
16:48:08 น. 13 41,050.00 41,150.00 40,310.00 50
16:35:08 น. 12 41,000.00 41,100.00 40,265.00 -100
15:21:08 น. 11 41,100.00 41,200.00 40,356.00 -100
14:00:09 น. 10 41,200.00 41,300.00 40,462.00 -100
13:41:08 น. 9 41,300.00 41,400.00 40,553.00 -50
13:35:08 น. 8 41,350.00 41,450.00 40,598.00 -50
12:45:08 น. 7 41,400.00 41,500.00 40,659.00 -100
10:58:15 น. 6 41,500.00 41,600.00 40,750.00 50
08:28:01 น. 5 41,450.00 41,550.00 40,705.00 50
07:50:17 น. 4 41,400.00 41,500.00 40,659.00 300
00:43:23 น. 3 41,100.00 41,200.00 40,356.00 50
00:28:53 น. 2 41,050.00 41,150.00 40,310.00 100
00:22:19 น. 1 40,950.00 41,050.00 40,219.00 50
สรุปราคาทองระหว่างวัน 500

วันที่ 15 เมษายน 2567

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
23:42:22 น. 14 40,900.00 41,000.00 40,159.00 50
21:42:34 น. 13 40,850.00 40,950.00 40,113.00 150
21:32:56 น. 12 40,700.00 40,800.00 39,962.00 50
21:09:01 น. 11 40,650.00 40,750.00 39,916.00 -250
18:11:52 น. 10 40,900.00 41,000.00 40,159.00 50
15:36:08 น. 9 40,850.00 40,950.00 40,113.00 -50
14:58:08 น. 8 40,900.00 41,000.00 40,159.00 -50
10:23:07 น. 7 40,950.00 41,050.00 40,219.00 50
09:13:07 น. 6 40,900.00 41,000.00 40,159.00 250
09:00:56 น. 5 40,650.00 40,750.00 39,916.00 -200
08:54:51 น. 4 40,850.00 40,950.00 40,113.00 -50
07:17:20 น. 3 40,900.00 41,000.00 40,159.00 50
06:59:36 น. 2 40,850.00 40,950.00 40,113.00 50
06:08:33 น. 1 40,800.00 40,900.00 40,068.00 150
สรุปราคาทองระหว่างวัน 250

วันที่ 14 เมษายน 2567

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
22:05:13 น. 1 40,650.00 40,750.00 39,916.00 -800
สรุปราคาทองระหว่างวัน -800

ราคาทองวันนี้

ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%