ราคาทองเปลี่ยนระหว่างวัน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
01:48:46 น. 2 41,150.00 41,250.00 40,417.00 50
00:26:39 น. 1 41,100.00 41,200.00 40,356.00 50
สรุปราคาทองระหว่างวัน 100

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
23:29:30 น. 19 41,050.00 41,150.00 40,310.00 -50
23:10:31 น. 18 41,100.00 41,200.00 40,356.00 50
22:15:13 น. 17 41,050.00 41,150.00 40,310.00 -50
22:12:05 น. 16 41,100.00 41,200.00 40,356.00 -50
22:02:28 น. 15 41,150.00 41,250.00 40,417.00 50
21:52:01 น. 14 41,100.00 41,200.00 40,356.00 50
21:27:27 น. 13 41,050.00 41,150.00 40,310.00 50
20:14:18 น. 12 41,000.00 41,100.00 40,265.00 50
19:52:05 น. 11 40,950.00 41,050.00 40,219.00 50
18:36:26 น. 10 40,900.00 41,000.00 40,159.00 50
17:54:27 น. 9 40,850.00 40,950.00 40,113.00 50
17:36:28 น. 8 40,800.00 40,900.00 40,068.00 50
16:33:57 น. 7 40,750.00 40,850.00 40,022.00 -50
16:00:22 น. 6 40,800.00 40,900.00 40,068.00 50
09:32:48 น. 5 40,750.00 40,850.00 40,022.00 50
09:11:25 น. 4 40,700.00 40,800.00 39,962.00 -50
09:08:22 น. 3 40,750.00 40,850.00 40,022.00 50
07:43:09 น. 2 40,700.00 40,800.00 39,962.00 50
06:31:22 น. 1 40,650.00 40,750.00 39,916.00 -50
สรุปราคาทองระหว่างวัน 350

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
23:34:01 น. 12 40,700.00 40,800.00 39,962.00 50
20:33:37 น. 11 40,650.00 40,750.00 39,916.00 -50
19:24:40 น. 10 40,700.00 40,800.00 39,962.00 -50
18:57:59 น. 9 40,750.00 40,850.00 40,022.00 50
15:40:05 น. 8 40,700.00 40,800.00 39,962.00 -50
11:46:07 น. 7 40,750.00 40,850.00 40,022.00 -50
11:16:36 น. 6 40,800.00 40,900.00 40,068.00 -50
09:59:17 น. 5 40,850.00 40,950.00 40,113.00 -50
09:05:22 น. 4 40,900.00 41,000.00 40,159.00 50
09:00:18 น. 3 40,850.00 40,950.00 40,113.00 -50
08:56:51 น. 2 40,900.00 41,000.00 40,159.00 -50
00:56:48 น. 1 40,950.00 41,050.00 40,219.00 50
สรุปราคาทองระหว่างวัน -200

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
23:49:35 น. 23 40,900.00 41,000.00 40,159.00 -50
23:29:57 น. 22 40,950.00 41,050.00 40,219.00 50
22:51:22 น. 21 40,900.00 41,000.00 40,159.00 -50
22:22:09 น. 20 40,950.00 41,050.00 40,219.00 50
22:08:36 น. 19 40,900.00 41,000.00 40,159.00 100
21:29:03 น. 18 40,800.00 40,900.00 40,068.00 50
20:50:42 น. 17 40,750.00 40,850.00 40,022.00 -100
19:36:12 น. 16 40,850.00 40,950.00 40,113.00 -50
19:34:11 น. 15 40,900.00 41,000.00 40,159.00 -50
19:30:13 น. 14 40,950.00 41,050.00 40,219.00 150
18:37:31 น. 13 40,800.00 40,900.00 40,068.00 -50
16:41:43 น. 12 40,850.00 40,950.00 40,113.00 -50
16:28:28 น. 11 40,900.00 41,000.00 40,159.00 50
16:28:11 น. 10 40,850.00 40,950.00 40,113.00 -50
16:26:26 น. 9 40,900.00 41,000.00 40,159.00 50
16:00:00 น. 8 40,850.00 40,950.00 40,113.00 50
15:17:16 น. 7 40,800.00 40,900.00 40,068.00 50
14:14:12 น. 6 40,750.00 40,850.00 40,022.00 50
12:13:09 น. 5 40,700.00 40,800.00 39,962.00 -50
11:42:37 น. 4 40,750.00 40,850.00 40,022.00 50
09:26:19 น. 3 40,700.00 40,800.00 39,962.00 50
07:54:38 น. 2 40,650.00 40,750.00 39,916.00 -50
01:14:35 น. 1 40,700.00 40,800.00 39,962.00 50
สรุปราคาทองระหว่างวัน 250

ราคาทองวันนี้

ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%