ราคาทองเปลี่ยนระหว่างวัน

วันที่ 2 ธันวาคม 2566

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
09:58:57 น. 4 34,000.00 34,100.00 33,382.00 -50
03:52:05 น. 3 34,050.00 34,150.00 33,443.00 50
01:36:07 น. 2 34,000.00 34,100.00 33,382.00 50
00:07:15 น. 1 33,950.00 34,050.00 33,337.00 50
สรุปราคาทองระหว่างวัน 100

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
22:02:50 น. 11 33,900.00 34,000.00 33,291.00 50
21:45:09 น. 10 33,850.00 33,950.00 33,246.00 50
18:42:35 น. 9 33,800.00 33,900.00 33,185.00 -50
16:07:48 น. 8 33,850.00 33,950.00 33,246.00 -50
12:38:47 น. 7 33,900.00 34,000.00 33,291.00 -50
11:04:46 น. 6 33,950.00 34,050.00 33,337.00 50
10:56:46 น. 5 33,900.00 34,000.00 33,291.00 -50
10:16:45 น. 4 33,950.00 34,050.00 33,337.00 50
07:51:50 น. 3 33,900.00 34,000.00 33,291.00 -50
03:42:29 น. 2 33,950.00 34,050.00 33,337.00 50
00:07:08 น. 1 33,900.00 34,000.00 33,291.00 50
สรุปราคาทองระหว่างวัน 50

ราคาทองวันนี้

ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%