ราคาทองเปลี่ยนระหว่างวัน

ราคาทองวันนี้

6 สิงหาคม 2564
เวลา 05:50น. (ครั้งที่ 1)
-50

ราคาทองคำแท่ง

ขายออก

28,400

รับซื้อคืน

28,300

AURORA - ออโรร่า - ร้านทอง - ราคาทองวันนี้ - ราคาทองคำวันนี้ - ทองแท้เยาวราช | ของขวัญเด็กแรกเกิด

วันที่ 6 สิงหาคม 2564

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
05:50:23 น. 1 28,300.00 28,400.00 27,788.00 -50
สรุปราคาทองระหว่างวัน -50

วันที่ 5 สิงหาคม 2564

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
23:45:10 น. 9 28,350.00 28,450.00 27,834.00 50
21:10:49 น. 8 28,300.00 28,400.00 27,788.00 50
20:49:18 น. 7 28,250.00 28,350.00 27,743.00 -50
20:42:42 น. 6 28,300.00 28,400.00 27,788.00 -50
20:41:39 น. 5 28,350.00 28,450.00 27,834.00 -50
17:59:08 น. 4 28,400.00 28,500.00 27,894.00 50
14:53:48 น. 3 28,350.00 28,450.00 27,834.00 50
10:03:50 น. 2 28,300.00 28,400.00 27,788.00 50
09:06:27 น. 1 28,250.00 28,350.00 27,743.00 -50
สรุปราคาทองระหว่างวัน 50

วันที่ 4 สิงหาคม 2564

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
22:12:06 น. 10 28,300.00 28,400.00 27,788.00 -50
21:18:51 น. 9 28,350.00 28,450.00 27,834.00 -50
21:15:16 น. 8 28,400.00 28,500.00 27,894.00 -50
21:02:46 น. 7 28,450.00 28,550.00 27,940.00 -50
20:07:48 น. 6 28,500.00 28,600.00 27,985.00 50
19:17:55 น. 5 28,450.00 28,550.00 27,940.00 50
19:05:10 น. 4 28,400.00 28,500.00 27,894.00 50
18:22:05 น. 3 28,350.00 28,450.00 27,834.00 50
15:13:48 น. 2 28,300.00 28,400.00 27,788.00 50
08:33:52 น. 1 28,250.00 28,350.00 27,743.00 50
สรุปราคาทองระหว่างวัน 100

วันที่ 3 สิงหาคม 2564

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
14:33:48 น. 4 28,200.00 28,300.00 27,697.00 50
06:43:23 น. 3 28,150.00 28,250.00 27,637.00 -50
01:25:01 น. 2 28,200.00 28,300.00 27,697.00 -50
00:17:50 น. 1 28,250.00 28,350.00 27,743.00 50
สรุปราคาทองระหว่างวัน 0

ราคาทองวันนี้

ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%