เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด 200 บาท


1. ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าประเภททองแผ่นหรือทองแท่ง
2. ไม่สามารถใช้ส่วนลดนี้ ร่วมกับรายการโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
3. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. สามารถใช้เป็นส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
5. หมดเขตการใช้งาน วันที่ 30 ก.ย. 2563
6. สามารถใช้ได้เฉพาะการสั่งซื้อที่ ออโรร่า ออนไลน์เท่านั้น
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากโปรโมชั่นนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการ ร้านทองออโรร่า ถือเป็นที่สิ้นสุด